ชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน สถานะ
0

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. เข้าระบบลงทะเบียนอบรม https://trainuac.kku.ac.th/
2. เลือกเมนู "ชำระเงิน"
3. พิมพ์ค้นหาข้อมูลของตนเองด้วย "เลขบัตรประชาชน"
4. เลือก "ชำระเงิน" จากนั้นระบบจะทำการแสดง QRCode ให้ผู้เข้าอบรมแสกนชำระเงิน ผ่านแอพลิเคชั่นของทุกธนาคาร
**ย้ำว่า QR payment จะเป็นของแต่ละบุคคล โดยยืนยันจากเลขบัตรประชาชน หากใช้ QR payment ของท่านอื่นสแกนหลักฐานของท่านจะไม่ขึ้นโชว์ในระบบ

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ยืนยัน มายังเจ้าหน้าที่ประสานงานของแต่ละหลักสูตร

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408