(474) เทคนิคการประกอบธุรกิจร้านอาหารและความสำเร็จของผู้ประกอบการ (รวยจริง สำเร็จจริง)

เนื้อหาการอบรม
บรรยาย 9 ชม.
- บรรยาย หัวข้อ Business Idea : แนวคิดในการทำธุรกิจอาหาร
- Business Plan (นับ 1 ธุรกิจ) กลยุทธ์สำหรับธุรกิจอาหาร
- การบริหารจัดการร้านด้วยหลักการ 4 ปัจจัย (4M’s) จากประสบการจริง
- กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ควรรู้
WORKSHOP
ฝึกปฏิบัติ 15 ชม.
- ฝึกปฏิบัติ เมนูอาหารสร้างอาชีพ (สูตรเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว) จัดหน้าร้านอย่างมืออาชีพ
- ฝึกปฏิบัติ เมนูอาหารสร้างอาชีพ (สูตรเปิดร้านอาหารตามสั่งยอดฮิต)
- ฝึกปฏิบัติ เมนูอาหารสร้างอาชีพ (สูตรเปิดร้านข้าวมันไก่)
- ฝึกปฏิบัติ เมนูอาหารสร้างอาชีพ (สูตรเปิดร้านข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู)
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
30
ระยะเวลาอบรม
21 เมษายน 2567 - 19 พฤษภาคม 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
17 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
นายธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์, อ.ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,900 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
โทร. 0953633299
Line ID. -
หมายเหตุ
-
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408