(451) เทคนิคการจัดทำรายงานและผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
- การรายงานผลการตรวจสอบ
- คุณลักษณะและประเภทของรายงานผลการตรวจสอบ
- เทคนิคการผลิตรายงานการตรวจสอบด้วยวิธีง่าย ๆ
- แนวทางการรายงานการตรวจพบ และ Workshop การเขียนประเด็นข้อตรวจพบ
- การจัดทำรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ และ Workshop การออกแบบรูปแบบรายงาน
- Template ในการรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส/รายปี
- Template ในการรายงานติดตามผลการตรวจสอบ
WORKSHOP
- การจัดทำรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ และ Workshop การออกแบบรูปแบบรายงาน
- Template ในการรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส/รายปี
- Template ในการรายงานติดตามผลการตรวจสอบ
- Workshop เทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแบบ Presentation
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
60 ท่าน
ระยะเวลาอบรม
20 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
12 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
วิทยากร
อาจารย์ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทอิสบาร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, กรรมการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 5,500 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ
โทร. 0963035969
Line ID. 0963035969
หมายเหตุ
รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408