(341) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)” รุ่นที่ 2

เนื้อหาการอบรม
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)
2. ฝึกปฏิบัติการ “การเขียนแผน และการวิเคราะห์แผนการสอนตามเกณฑ์ วPA”
3. ฝึกปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”
4. ฝึกปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอปัญหา ที่มา หรือ แรงบันดาลใจ
ในการจัดการเรียนรู้”
- การเขียนสคริปต์
- การบันทึกการสอน
WORKSHOP
1. ฝึกปฏิบัติการ “การเขียนแผน และการวิเคราะห์แผนการสอนตามเกณฑ์ วPA”
2. ฝึกปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”
3. ฝึกปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอปัญหา ที่มา หรือ แรงบันดาลใจ
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาอบรม
26 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
23 ตุลาคม 2566
สถานที่จัดอบรม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
ผอ.สันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) - วิทยากรอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติเรื่อง การขับเคลื่อนข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) - กรรมการ PA Support Team ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายประภาพรณ์ ขันชัย
โทร. 043 009 700 ต่อ 44534, 089 623 3152
Line ID. prapaporn_khanchai
หมายเหตุ
-
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408