2565 การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น

เนื้อหาการอบรม
1. แนะนำ โมดูลต่าง ๆ สำหรับการทำงานด้าน AI กับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
2. การนำ datasets ที่เก็บไป train ใน colab
3. การนำโมเดลที่เทรนได้มาทดสอบการใช้งาน
4. การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่และคำสั่งในการควบคุม
5. การสร้าง AI ควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการชน และวิ่งตามวัตถุ
6. การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่วิ่งตามเส้นทาง
WORKSHOP
1. แนะนำ โมดูลต่าง ๆ สำหรับการทำงานด้าน AI กับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
2. การนำ datasets ที่เก็บไป train ใน colab
3. การนำโมเดลที่เทรนได้มาทดสอบการใช้งาน
4. การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่และคำสั่งในการควบคุม
5. การสร้าง AI ควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการชน และวิ่งตามวัตถุ
6. การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่วิ่งตามเส้นทาง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
20 คน
ระยะเวลาอบรม
20 มิถุนายน 2565 - 23 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
5 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
ห้องLAB ARIS ตึก EN15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
คุณ พงศกร ชิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ บริษัท ไพร์ม เมนเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ,รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายมานพ ลีใส หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ARIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 9,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ฐกฤต อนุพล
โทร. 096-3262528
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน
หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408