2565 การโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับกลาง

เนื้อหาการอบรม
1. การออกแบบ P and ID และวางโครงสร้างในโปรแกรม
2. การกำหนด Tag และกลุ่มสัญญาณ เข้า-ออกจากโปรแกรม
3. การบันทึกข้อมูลและนำไปใช้
4. การควบคุม close loop ด้วย PID
5. การกำหนดโครงสร้างการสื่อสาร และการทำ HMI
6. การจำลองการควบคุม Process control ด้วย high precision PID
WORKSHOP
1. การออกแบบ P and ID และวางโครงสร้างในโปรแกรม
2. การกำหนด Tag และกลุ่มสัญญาณ เข้า-ออกจากโปรแกรม
3. การบันทึกข้อมูลและนำไปใช้
4. การควบคุม close loop ด้วย PID
5. การกำหนดโครงสร้างการสื่อสาร และการทำ HMI
6. การจำลองการควบคุม Process control ด้วย high precision PID
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
20 คน
ระยะเวลาอบรม
6 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
22 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดอบรม
ห้องLAB ARIS ตึก EN15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
คุณ สมโภช เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น แอนด์ เอส ออโตเมชั่น จำกัด ,รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายมานพ ลีใส หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ARIS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 9,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ฐกฤต อนุพล
โทร. 096-3262528
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด และจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน
หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408