2565 No code Artificial Intelligence (AI No Coding.) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 - 30 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นายจักรพงษ์ มฤคทัต 4​ ซอยวัฒนานิเวศน์​ 3​ แขวงสามเสนนอก​ เขตห้วยขวาง​ กทม.​ 10310
2 นางสาววรัชยา พนมรัมย์ 240 หมู่ 10 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
3 เด็กชายปัณณวิชญ์ อารัมภ์วิโรจน์ 989 ม.2 ซ.เบญจรัตน์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4 นางสาวชญาน์ทิพย์ สิงควัฒน์ 242ซ.เพชรเกษม1ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม รอการชำระเงิน
5 นางสาวชญาน์ทิพย์ สิงควัฒน์ 242ซ.เพชรเกษม1ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม
6 นายณกฤช ศุขศาสตร์ 179/26 หมู่4 ซ.ประชาสโมสร ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7 นางสาวถิติวรรณ์ สุตะนนท์ 89/677 ลุมพินีคอนโดทาวน์ นวมินทร์-รามอินทรา อาคารซี ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ 10230
8 นายธวัชชัย สุธาชัย 548 ถนนเชียงใหม่ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 รอการชำระเงิน
9 นายพรสรรค์ ภู่ทอง 548 ถนนเชียงใหม่ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 รอการชำระเงิน
10 ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย 548 ถนนเชียงใหม่ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 รอการชำระเงิน
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408