2565 การผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษ

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 - 16 มิถุนายน 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นางสาวประภานิดา อุตป้อง 555/81หมู่1ซอย14หมู่บ้านสีวลี ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000
2 น.ส.ณฐิฌา พุทธาศรัทธา 96/46 ม.6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408