รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาในยุคไร้รอยต่อ


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นายอภิชาฎ พงษ์ภู่
2. -
3.
การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท, พัทยา ชลบุรี
13 พฤษภาคม 2567 - 16 พฤษภาคม 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408